GDPR – dataskyddsreformen

I enlighet med den nya lagstiftning som från och med den 25e maj 2018 råder för att skydda privatpersoners integritet, stärka rättigheterna för personer inom EU och ge dem kontroll över sina personuppgifter så tar SteamTeam Nordic AB nu ett krafttag för att uppfylla de grundläggande principerna som anges i dataskyddsförordningen. Den EU-förordning som träder i kraft går under beteckningen GDPR (General Data Protection Regulation) och kommer att vara direkt tillämpbar i alla EU-länder men även länder utanför EU kommer att beröras av GDPR om de hanterar EU-medborgares personuppgifter.

Som följd av den nya lagstiftningen så vill vi på SteamTeam Nordic erbjuda den ökade transparens som efterfrågas i förhållande till den registrerades personuppgifter. Det innebär, men utesluter inte, att anställda, kunder, leverantörer och medarbetare skall ges rätten att (I) ”glömmas bort”, (II) ges tillgång till sina egna uppgifter, (III) enkelt kunna flytta sina uppgifter till en annan organisation samt (IV) anmäla organisationer som drabbas av en personuppgiftsincident.

Vi kommer inom kort att publicera en ny sida här på hemsidan där vi presenterar hur vi behandlar våra kunders, medarbetares samt samarbetspartners uppgifter. Har ni vidare frågor så tveka inte att kontakta oss.