TLV Steam Bulletin

Varannan månad ger SteamTeam Nordic tillsammans med vår samarbetspartner TLV ut ett kortare e-magazine där vi lyfter fram och diskuterar vanliga problem som våra kunder stöter på i sina ång -och kondensatsystem.

I den här utgåvan tar vi en närmare titt på hur man på ett korrekt sätt dränerar sitt ångsystem. Hur tätt skall ångfällor installeras? Vilken kapacitet skall ångfällan ha? Hur ser en korrekt lågpunktsinstallation ut?  Mer information finner ni nedan.


Best Practices for Condensate Removal on Steam Lines

The role of steam distribution lines is to reliably supply quality steam to the steam-using equipment. In order for this to be achieved, condensate must be removed quickly and efficiently by observing best practices for trapping, piping and air removal.

Best Practice #1: Choose Trap Locations Carefully

PracticesSteam traps should be installed in the following situations:

  • Every 30 to 50 meters
  • In front of pressure reducing valves and control valves
  • In front of manual valves closed for a long time
  • At the bottom of vertical piping sections

Piping, drip legs and end-of-lines must also be properly set up to help enable smooth condensate drainage.

Continue reading.

Free floatPowerdyne

We hope you enjoyed this edition of Steam Bulletin.

Previous editions of Steam Bulletin are available by accessing the Archive Page.

Best Regards,
TLV Euro Engineering UK

TLV Euro Engineering UK Ltd.
Star Lodge, Montpellier Driver
Cheltenham, Gloucestershire  Gl50 1TY
United Kingdom

Copyright (C) 2018 TLV Euro Engineering UK Ltd. All rights reserved
Redistributed with permission by SteamTeam Nordic AB, TLVs official distributor in Sweden.