Kontroll av ångfällor

Det kostar företag miljontals kronor varje år att framställa ånga i en väldigt enkel men energikrävande process. Följaktligen är processen att framställa ånga ett stort utlägg som bör tas på allvar och noga följas upp. Då ånga oftast enbart är en energibärare till ens primärprocesser har vi på SteamTeam Nordic dock märkt att utläggen för att framställa ånga både glöms bort och ignoreras.  Om man har läckande ångfällor som släpper ut färskånga så kostar det inte enbart en väldigt massa pengar utan kan även skapa kapacitetsproblem. Vi anser det av yppersta vikt för alla seriösa företagare att hålla koll på sina ångfällor då det minimerar risken för oväntade driftstopp och minskar energibehoven, sparar pengar och värnar om miljön.

Funktionen hos en ångfälla skall vara att fungera som en automatventil, släppa igenom kondensat och stoppa ånga. En ångfälla kan, generellt, sluta fungera eller gå sönder på två olika sätt; (1) antingen blockerar den allt flöde och släpper varken igenom kondensat eller ånga, eller (2) så öppnar den helt och släpper igenom allt kondensat och även färskånga. Båda haverierna är lika olämpliga men kan vara svåra att upptäcka beroende på vilken funktion och placering kondensatavledaren har.

Har ni några frågor kring kontroll av ångfällor så tveka inte att kontakta oss!

Kartering och fällmätning
Vi på SteamTeam Nordic erbjuder oss att hjälpa er att få kontroll på alla era ångfällor. Vi hjälper till med kartering för att få dokumenterad överblick och historik av samtliga ångfällor i systemet och tar därefter fram/monterar märkbrickor på era ångfällor och utför en fullständig funktionskontroll. Som resultat erbjuder vi kunden full insyn på rapporterat material och möjlighet till uppföljning.

Vi baserar vår funktionskontroll på mätinstrument typ TLV TrapMan TM5, marknadens enda Lloydcertifierade ultraljudsinstrument som eliminerar den subjektiva tolkningen från operatören. Se vårt översiktsblad för mer information kring kontroll av ångfällor samt utrustningen.