Ångmoduler

Som en del i SteamTeam Nordics nysatsning erbjuder vi nu våra kunder nyckelfärdiga moduler så som; kompletta ångvärmeväxlarmoduler, kondensat -och matarvattentankmoduler samt ångackumulatormoduler.

Gemensamt för våra nyckelfärdiga enheter är att kunden får en komplett och rätt dimensionerad enhet med funktionsanpassade komponeneter sammansatta enligt gällande direktiv och föreskrifter – färdig att ansluta vid leverans. Det du som kund vinner med en nyckelfärdig anläggning är tid, kvalité och garanterad funktion.

Se gärna över den broschyr vi presenterar här på hemsidan men var inte rädd för att kontakta oss om ni går i tankarna kring att installera en ångmodul. Vi hjälper er gärna med dimensionering och val av armatur.

angmodul
Ångmodulsexempel