Utbildning

Vi på SteamTeam Nordic tycker att ånga är ett fantastiskt medium men inte sällan kommer vi i kontakt med klienter som tycker det motsatta. Tyvärr har ånga fått ett dåligt rykte vilket vi tror beror på osäkerhet. Kunskaperna när det gäller praktisk grundläggande ångteknik i svensk industri kan bli betydligt bättre.

Vi ser det därför som en viktig del i vårt dagliga arbete att erbjuda och hjälpa våra kunder att höja kunskapsnivån när det gäller ånga och kondensat – något som alla tjänar på och som leder till en säkrare arbetsmiljö. Vi har både allmänna kurser i grundläggande ångteknik och specialanpassade kurser för t.ex. reglering av ånga och värmeöverföring.

Kurserna erbjuds antingen hos oss på SteamTeam Nordic, hos någon av våra kunder eller på vår samarbetspartners ånglabb (TLV’s Europakontor i Waibstadt, Tyskland). Normalt håller vi kurser ett par gånger om året och för att delta vid något av dessa tillfällen är det viktigt att ni kontaktar oss. Se gärna över vår kurspresentation för mer information kring våra utbildningar och ett exempel på ett kursprogram.