Säk. -ventiler

En säkerhetsventils uppgift är att säkerställa att trycket inte överstiger maximalt tillåtet värde. För ånga skall en säkerhetsventil vara av typen höglyftande och det behövs normalt en eller flera säkerhetsventiler på ångpannor och efter tryckregleringsventiler.

Det är viktigt att en säkerhetsventil dimensioneras på ett korrekt sätt enligt gällande normer och standarder. En korrekt dimensionerad säkerhetsventil har på ett korrekt sätt tagit hänsyn till bland annat kapaciteter, öppningstryck och överhettning.

Se gärna över det urval av produkter vi presenterar här på hemsidan men var inte rädd för att kontakta oss vid val av säkerhetsventil för att säkerställa att vald ventil klarar av rådande driftförhållanden.

20161125_103926-3
SV2000