Policies

Vi på SteamTeam Nordic arbetar efter ett flertal olika policies som tagits fram under vår verksamhets aktiva år. Det här är alltså en process som pågått i över 20 års tid och våra policies uppdateras fortfarande kontinuerligt för att eftersträva höga miljö och kvalitetskrav samtidigt som vi inte får tumma på vår personals integritet och trygghet.

Till höger finner ni länkar till de policies vi eftersträvar idag. Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor kring hur vårt dagliga arbete ser ut.