Reglerventiler

Reglerventilens uppgift i ett ångsystem är att flödesbegränsa det styrda mediet och därigenom upprätthålla det inställda börvärdet inom ett önskat intervall med avseende på tryck, temperatur, fuktighet eller nivå.

Reglerventiler förekommer i många olika utföranden och det är viktigt att tänka på tryck, temperatur, hysteres och reglernoggrannhet vid val av lämplig ventil. På SteamTeam Nordic är vi tillsammans med vår samarbetspartner TLV stolta över vår COS/COSR -serie som pilotstyrt reglerar flödet med hög noggrannhet. Dessa serier kommer även med option att installera en sensorledning för ett ökat differenstryck över ventilen.

Se gärna över det urval av produkter vi presenterar här på hemsidan men var inte rädd för att kontakta oss vid val av reglerventil för att säkerställa att vald ventil klarar av rådande driftförhållanden. Ett översiktsblad över våra reglerventiler hittar ni här.