Separatorer

Fuktig ånga, det vill säga ånga som innehåller små vattendroppar, kan orsaka stora skador i ångsystem på såväl rörinstallation som armatur – speciellt om man kontinuerligt matar sitt system med fuktig ånga över en längre tid. Eftersom hastigheten i ångledningar ofta är stor (normalt 25-30 m/s) så fungerar dessa droppar som fasta partiklar och kan orsaka samma effekt som blästersand. Fukt i ångan orsakar alltså erosionsskador på både rörböjar och ventilsäten.

Den fuktiga ångan kan “torkas” med hjälp av separatorer. Huvudprincipen för en separator är att skilja vattendroppar från ånga. Normalt sker denna process genom två olika principer; (1) konventionella baffelseparatorer eller (2) med en hög-effektiv cyklonseparator.

Se gärna över det urval av produkter vi presenterar här på hemsidan men var inte rädd för att kontakta oss vid val av separator för att säkerställa att vald ventil klarar av rådande driftförhållanden. Ett översiktsblad över våra separatorer hittar ni här.