Backventiler

I de flesta ångsystem används backventiler för flera ändamål, t.ex. när man har fler ångpannor eller en ångackumulator som matar en ångledning parallellt. Man installerar då en eller flera backventiler (beroende på systemdesign) för att man inte vill fylla den “ångproducent” som har lägst tryck bakvägen. Backventiler är också mycket vanliga efter ångfällor, vid installation av en imkondensor för energibesparing eller på vattensidan efter matarvattenpumpar.

Se gärna över det urval av produkter vi presenterar här på hemsidan men var inte rädd för att kontakta oss vid val av backventil för att säkerställa att vald ventil klarar av rådande driftförhållanden.