SteamTeam Nordic AB

Ditt alternativ för ett komplett koncept inom ånga och kondensat

Hem

SteamTeam Nordic AB är ett erkänt företag inom den svenska ångindustrin där vi erbjuder ett komplett koncept för ånga och kondensat. Med fokus på teknisk konsultation anser vi att vi erbjuder marknaden unika lösningar där kundens behov alltid är i fokus. Något vi är mycket stolta över är vårt engagemang kring energibesparingar för att värna om den miljö vi alla delar.

Vi verkar inom såväl livsmedelsindustrin, textilindustrin, läkemedelsindustrin och raffinaderier – stort som smått, inrikes och utrikes.

Driver du en firma, är driftingenjör, processtekniker eller mekaniker där ånga är det drivande energimediet, och om du har några frågor, så tveka inte att kontakta oss!


Introducing SSOP®

TLV set out in 1950 to develop the “World’s No.1 Steam Trap”.
However, in our pursuit of greater steam trap reliability and energy efficiency, we began to consider how we can further contribute to the steam system to help customers achieve reduced costs, improved efficiency, and world-class plant safety.
With this determination, we began a new challenge: the "Steam System Optimization Program, SSOP®".