Kägelventiler

Liksom kulventiler har kägelventiler en viktig funktion att sektionera bort delsystem. Viktiga egenskaper som önskas av en avstängningsventil i ett ångsystem är b.la. bibehållen täthet, möjlighet till mjuköppning samt ett minimalt underhållsbehov.

Kägelventiler är en ventiltyp som uppfyller dessa kriterier och vi på SteamTeam Nordic erbjuder, bland annat, våra serier ST2700/2710 samt 2730. Dessa serier består av bälgtätade kägelventiler eftersom vi anser att det, hos andra ventiler, finns ett problem med läckande glandpackningar. Läckande glandpackningar leder inte sällan till erosionsskador på spindeltätningar med risk för driftstörningar som följd.

Se gärna över det urval av produkter vi presenterar här på hemsidan men var inte rädd för att kontakta oss vid val av kägelventil för att säkerställa att vald ventil klarar av rådande driftförhållanden.