Introduction to Condensate Recovery

“What is condensate?

Condensate is the liquid formed when steam passes from the vapor to the liquid state. In a heating process, condensate is the result of steam transferring a portion of its heat energy, known as latent heat, to the product, line, or equipment being heated.”

introduction-to-condensate-recovery1

Det här är såklart ett alldeles för långt ämne för att vi enkelt skall gå igenom det på några rader, så vi har återigen tagit hjälp av den stora kompetens som finns hos vår samarbetspartner TLV. Deras artikel hittar ni här!

Tveka inte på att kontakta oss om ni har några frågor eller problem med kondensat i era ångsystem!